Home page > Aktuality > 1. mechanizovaná rota se vrátila do výcvikového prostoru

1. mechanizovaná rota se vrátila do výcvikového prostoru

     Počátek srpna znamenal pro příslušníky 1. mechanizované roty konec času dovolených, vrátili se zpět do plného výcviku a rovnou zahájili nepřetržitým výcvikem ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

     „Hlavním cílem tohoto zaměstnání bylo splnit cvičení střeleb z ručních zbraní a házení ručního granátu,“ přibližuje výcvik velitel roty kapitán David Kremlička. Dále se vojáci v průběhu komplexního polního výcviku zaměřili na taktické činnosti v rámci družstva, zejména obranu a útok. Znova procvičovali základní taktické drily, jakými jsou bojové sestavy družstva pro útok a činnost na varovné signály v obraně. „Tématika je to složitá a není možno ji obsáhnout během jednoho výcviku, ale jednoznačně jsme nastolili základní postupy a techniky, na které budeme dále navazovat,“ dodává velitel roty.

     Vzhledem k průběžnému doplňování jednotek útvaru, velkou část cvičících tvořili nováčci, pro které to byl první výcvik tohoto typu, neboť tyto činnosti nejsou součástí jejich základní přípravy. „Služebně starší a zkušenější vojáci pod vedením velitelů rojů a družstev jim předávali své poznatky, zkušenosti a dovednosti, což jednak výrazně přispělo k rychlejšímu pochopení dané tématiky, ale také ke stmelování kolektivu roty,“ doplňuje vedoucí praporčík roty nadrotmistr Pavel Pandolarovský. „Samozřejmostí bylo také používání cvičné a imitační munice, což celkově přispívá ke zkvalitnění výcviku a lepší vizualizaci pro cvičící jednotku.“

     V závěru vyvedení vojáci absolvovali kontrolní cvičení velitelů čet, kteří své podřízené prověřili z nasedání do bojového vozidla pěchoty a zřizování okopů.

 

 

Fotogalerie

Nahoru