Home page > Aktuality > Další rozšíření znalostí a schopností našeho praporu

Další rozšíření znalostí a schopností našeho praporu

     Velmi netradičního a zajímavého desetidenního kurzu se na konci listopadu zúčastnil zástupce náčelníka štábu pro operace kapitán Luboš ONDRUŠ. Jako jeden z 10 příslušníků naší armády byl vyslán do jordánského Ammánu, aby zde blíže poznal odlišnosti arabského světa.

     Při Mírovém výcvikovém centru jordánské armády „Peace Training Operation Centre“ organizuje tato blízkovýchodní země kurz povědomí o arabské kultuře „Arab Cultural Awareness Course“. Cílem tohoto kurzu je podrobně seznámit důstojníky, kteří se podílejí na přípravě jednotek před vysláním do zahraničních operací, zejména do zemí, kde je hlavním náboženstvím Islám, s kulturními odlišnostmi západní a islámské civilizace.

     „Kurz byl veden jak teoretickou, tak zejména praktickou formou výcviku na předem připravených a dopodrobna rozpracovaných scénářích. V jednotlivých epizodách jsme si prakticky „osahali“ arabsko-islámskou kulturu, její tradice, zvyky a hodnoty. Velká pozornost byla věnována tradiční struktuře a uspořádání arabské společnosti a úloze islámského náboženství v ní. Samostatnou kapitolou pak bylo vedení vojenských operací v souladu s respektováním arabsko-islámských kulturních hodnot. Zde byl mimořádný důraz položen na formy a metody vyjednávání s kmenovým vůdcem,“ přibližuje průběh kurzu kapitán Ondruš.

     Vyvrcholením kurzu bylo závěrečné praktické cvičení, kde účastníci kurzu museli prokázat své schopnosti při vedení operací v arabsko – islámském prostředí. Instruktoři při něm hodnotili znalosti frekventantů o islámském náboženství, kultuře, tradicích a respektování těchto hodnot při plánování a vedení vojenských operací. Každý absolvent kurzu si také rozšířil povědomí o postavení žen ve společnosti, vyzkoušel práci s tlumočníkem a jeho využití při vyjednávání se stařešiny (šejky), i zásadách chování v arabském světě.

     „Jsem velmi rád, že jsem měl možnost takto zblízka poznat problematiku zemí Blízkého východu. Získané informace a zkušenosti z kurzu budeme dále implementovat do přípravy jednotek do zahraničních operací,“ hodnotí kurz kapitán Ondruš.

Fotogalerie

Nahoru