Úvodní stránka > Aktuality > Hranické hry bez hranic

Hranické hry bez hranic

Srdečně zveme širokou veřejnost na již 19. ročník dne otevřených dveří našeho útvaru, který se uskuteční dne 27. června 2018 v areálu kasáren generála Zahálky pod tradičním názvem „Hranické hry bez hranic – bezpečné město“.

Ve spolupráci s Městskou policií Hranice, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, hranickou skupinou Českého červeného kříže a Vojenskou policií jsme pro návštěvníky připravili ukázky techniky a výzbroje těchto složek a také atraktivní dynamické ukázky jejich práce. Vítaným zpestřením bude ukázka vrtulníku MI 171 s následným přeletem stíhačky Gripen. Novinkou letošního ročníku je možnost vyzkoušet aquazorbing.

Vstup do kasáren volný bránou „Sever“ – ze sídliště Struhlovsko již od 07:45 hod.

Samozřejmě bude organizována i tradiční soutěž v disciplínách s vojenskou tématikou mezi základními školami z Hranic a blízkého okolí. Propozice soutěží jsou uvedeny v příloze.

Základní školu může reprezentovat jedno soutěžící družstvo v počtu 6 žáků (z toho minimálně 2 dívky) ve stáří 6. – 9. třídy. Přihlášky do soutěže zašlete, prosíme, co nejdříve, nejpozději 22. června 2018 prostřednictvím telefonů: pevná linka 973 425 110; mobil724 692 900 nebo e-mail: vu4428hranice@army.cz.

     V letošním roce nejsme schopni zabezpečit přepravu žáků, autobusy nejsou k dispozici!

Časový harmonogram:

07:30 - přistání vrtulníku

08:00 - zahájení statických ukázek, prezentace soutěžních družstev

08:15 - slavnostní zahájení soutěží HHBH velitelem útvaru

08:25 - ukázka výcviku služebních psů (MěP Hranice)

08.45 - ukázka hašení ručním hasicím přístrojem (HZS ČR)

09:00 - ukázka výcviku a činnosti policistů (PČR)

09:30 - zásah složek IZS při dopravní nehodě

09:50 - ukázka boje zblízka (AČR)

10:10 - lezecká skupina – záchrana osoby (HZS ČR)

10:30 - ukázka výcviku služebních psů (VP)

10:45 - zásah při požáru (Sbor dobrovolných hasičů Hranice)

11:10 - přelet stíhaček Gripen (AČR)

11:15 - ukázka činnosti a výcviku vojenských policistů (VP)

11:30 - ukázka bojové činnosti (AČR)

11:50 - ukázka boje z blízka (AČR)

12:00 - vyhodnocení soutěží HHBH, vyhodnocení výtvarné soutěže – předání cen

12:15 - tradiční překvapení (Sbor dobrovolných hasičů Hranice)

12:30 - ukončení

13:00 - odlet vrtulníku

 

Přiložené soubory: 

Nahoru