Úvodní stránka > Aktuality > Komplexní polní výcvik velitelské roty

Komplexní polní výcvik velitelské roty

     Také velitelskou rotu čekal ve dnech 27. února - 2. března 2012 pobyt ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

     Podle ročního plánu činnosti ji čekal komplexní polní výcvik, především taktická a střelecká příprava a výcvik v bojových drilech. Velitel roty kapitán Luboš Ondruš prověřoval úroveň zvládnutí tématiky hlavních druhů příprav výcviku čety a zdokonaloval vojáky v plnění úkolů v sestavě jednotky. Jedním z cílů cvičení bylo i zvýšení fyzické zdatnosti a psychické odolnosti vojáků.

     K hlavním úkolům velitelské, spojovací a ženijní čety patřily bojové drily při napadení, při kontaktu s nepřítelem a při překonávání nebezpečných prostorů a také nácvik střeleb z ručních zbraní na pěší střelnici Daskabát. Díky náročným zimním podmínkám všechny příslušníky roty dokonale prověřila činnost při rozmístnění čety mimo boj a především noční odpočinek v improvizovaných přístřešcích.

Průzkumná četa se skupinou odstřelovačů měly za úkol vytvořit předsunuté stanoviště a z něj operativně působit proti jednotkám nepřítele, kterého představovaly ostatní čety velitelské roty. V prvé řadě bylo prováděno pozorování přidělených prostorů s cílem nalezení a rozkrytí sestavy nepřítele. Po splnění tohoto úkolu začalo napadání logistických tras, patrol a základen formou léček a klamných přepadů.

     Cvičení splnilo cíle, které si velení roty vytyčilo a také odhalilo, na které oblasti je nutno se v dalším období při výcviku zaměřit.

Fotogalerie

Nahoru