Home page > Aktuality > Naši vojáci ovládli Střeleckou soutěž velitele brigády

Naši vojáci ovládli Střeleckou soutěž velitele brigády

     Skvělého výsledku dosáhli příslušníci našeho praporu na druhém ročníku Střelecké soutěže velitele 7. mechanizované brigády.

     Na pěší střelnici Daskabát se sešlo ve středu 8. června 2016 celkem 5 tříčlenných družstev žen a 10 pětičlenných družstev mužů ze všech útvarů brigády, aby poměřily své schopnosti ve střelbě z ručních zbraní. „Po zkušenostech z minulého ročníku jsme upravili a ztížili podmínky jednotlivých disciplín a také jsme sjednotili disciplíny pro mužská i ženská družstva. Na soutěžící tak čekaly čtyři disciplíny, dvě z pistole Phantom a dvě z útočné pušky Bren, všechny omezené časem,“ přibližuje soutěž jeden z jejích organizátorů nadrotmistr Aleš Kopecký.  Soutěžící vedli střelbu na vzdálenost od 10 do 100 metrů, přičemž přesnost střelby byla výrazně ovlivněna časovými limity, které měli na vystřílení stanoveného počtu nábojů. Největším oříškem a disciplínou, která rozhodovala o konečném pořadí, bylo plnění úkolu po zátěži, představující běh s balistickou vestou na vzdálenost 100 metrů, po němž následovala střelba pěti náboji vleže na 100 metrů s časovým limitem 120 sekund.

     „Střelecká soutěž napomáhá k upevňování návyků a dovedností ve střelecké přípravě, je příležitostí k výměně zkušeností a v neposlední řadě také k vybrání zástupců brigády na soutěž velitele pozemních sil,“ uvedl před vyhlášením výsledků zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Jiří David. „Tak, jak jsem vás celý den sledoval, nemám obavy o reprezentaci brigády.“ Poté již následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, kde zabodovali naši příslušníci. Družstvo žen zastoupené rotmistryní Zuzanou Jandáskovou, rotnou Alenou Sookyovou a četařkou Petrou Lajgotovou se umístilo na 1. místě a družstvo mužů z 2. mechanizované roty ve složení rotmistr Jiří Honel, rotný Antonín Bednář, rotný Igor Pavlas, četař Radek Venglář a četař Jan Planka se umístilo na skvělém druhém místě. Družstva na 1. místě byla letos odměněna věcnými cenami.

     „Nálada ale byla letos skvělá a nechybělo odhodlání nastřílet co nejvíce bodů. Ovšem stejně velká byla letos také nervozita, a to hlavně proto, že minulý rok jsme vyhrály a chtěly jsme první místo samozřejmě obhájit. O to větší máme radost, že se nám to povedlo,“ svěřila se se svými pocity členka vítězného ženského družstva četařka Lajgotová, když veliteli útvaru předávala získaný putovní pohár.

 

Fotogalerie

Nahoru