Home page > Aktuality > Plánování Ebonite Javelin 2016 pokračuje

Plánování Ebonite Javelin 2016 pokračuje

     Ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2016 vyrazil štáb a část velitelské roty 71. mechanizovaného praporu opět do pole. Na programu byl štábní nácvik, s pořadovým číslem 3, k mezinárodnímu cvičení Ebonite Javelin 2016, v rámci kterého bude proveden společný výcvik s četou OSSR (ozbrojených sil Slovenské Republiky).

     Začátek, a vlastně i průběh celého štábního nácviku, byl podobný tomu, který se konal v měsíci dubnu tohoto roku. Zatímco první den dopoledne příslušníci štábu prokazovali své dovednosti ve střelecké přípravě na nedaleké střelnici, spojovací a velitelská četa velitelské roty zahájila výstavbu HMV (hlavního místa velení) v týlovém prostoru SBV (střelnice bojových vozidel) ve výcvikovém prostoru Libavá. Odpoledne pak proběhlo uvedení do situace tak, aby všichni měli stejné vstupní informace. Ještě ve večerních hodinách (od 20:00 hod) ZNŠ (zástupce náčelníka štábu) pro operace zopakoval podrobně jednotlivé kroky tvorby variant.

     Druhý den se štáb s vervou pustil do tvorby varianty činnosti, s kterou po obědě seznámil řídícího NŠ (náčelníka štábu). Následovalo pár slov ZNŠ k přípravě pomůcek pro válečnou hru a po večeři štáb zahájil válečnou hru krabicovou metodou. Výsledkem bylo zjištění silných a slabých stránek operace, včetně možností a schopností jak vlastních vojsk, tak nepřítele. Pro zaznamenávání výsledků byla použita synchronizační tabulka, kterou štáb použije při dalším nácviku, kdy mimo jiné proběhne organizace součinnosti.

     Cílem středečního dne bylo zpracování hlavního těla rozkazu (OPORDU). OPORD byl zpracován dle SOP 551 Procesy plánování činnosti praporního úkolového uskupení, které vychází z FM 5-0 (Field Manual) „The Operation Process“.

     Druhý a třetí den tohoto štábního nácviku se pak plánovacího procesu zúčastnil i velitel útvaru podplukovník Tibor Budík. Na pravidelných brífincích se seznámil s celkovou situací a záměry svých podřízených a vnesl do tvorby varianty své myšlenky a podněty.

     Čtvrtek byl zaměřen na zpracování briefingu V.  k objasnění rozkazu hlavním funkcionářům a podřízeným jednotkám. Následovalo balení hlavního místa velení a v podvečerních hodinách už jen přesun zpět do posádky Hranice.

     Závěrem, štáb se zdokonalil v plánování operace, všichni zúčastnění přistoupili k plnění úkolu zodpovědně se snahou přispět „svojí troškou do mlýna“. Příště čeká štáb činnost ve směnách, bojové drily a stěhování místa velení.

Fotogalerie

Nahoru