Home page > Aktuality > Prapor je zařazen do nejvyšší pohotovosti NATO

Prapor je zařazen do nejvyšší pohotovosti NATO

Na bázi hranického 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ je vystavěno úkolové uskupení AČR, které je v letech 2019 - 2021 zařazeno do sil rychlé reakce NATO. Čeští vojáci jsou společně s prapory Polska, Španělska a Velké Británie součástí mezinárodní brigády, která čítá přibližně 5000 vojáků.

České úkolové uskupení zahrnuje tisíc vojáků a tvoří jej manévrové jednotky hranického 71. mechanizovaného praporu, posílené o jednotky bojové podpory a zabezpečení a další specialisty z celkem 16 útvarů AČR, a také o rumunskou rotu. Po celý rok 2020 nyní budou zařazeni do nejvyšší pohotovosti v rámci NATO (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force).  V tomto roce musí být schopni během pouhých 5 dnů reagovat na hrozby pro členské země Aliance. V současné době není v aliančních silách jednotka, která by byla akceschopnější.  

Nezbytným předpokladem zařazení do těchto jednotek bylo dosažení vycvičenosti na stupni prapor. Intenzívní příprava proto začala již od začátku roku 2018. „Zahájena byla plánovacími konferencemi, na kterých velitelé jednotlivých praporů sladili přípravu na společné působení v silách VJTF. Další součástí přípravy byly tzv. Battle Staff Training (BST) na území Polska, výcvik za účelem sladění štábů brigády a jednotlivých praporů, série štábních nácviků za pomoci počítačové simulace ke sladění práce mezinárodních štábů.

Po této teoretické přípravě následovala již příprava s účastí vojsk. 71. mechanizovaný prapor zahájil výcvik rotních úkolových uskupení, který vyvrcholil kontrolami sladěnosti rot   a taktickými cvičeními s bojovou střelbou za bojové podpory tankové a minometné čety i letecké podpory. Součástí přípravy bylo nasazení 1. a 2. úkolového uskupení minometné baterie v Lotyšsku jako součást eFP (edhanced Force Presence).

 Následovalo  mezinárodní cvičení LAMPART 2018 kterého se v listopadu 2018 v polském výcvikovém prostoru za českou stranu účastnilo více než 250 vojáků s 60 kusy techniky.  V roce 2019 již probíhal společný výcvik celého úkolového uskupení AČR NRF 2019 - 2021, při dubnovém cvičení CZECH LIZARD 2019 za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů a hodnotitelů ze struktur NATO bylo certifikováno pro své zařazení do této hotovosti s výtečným hodnocením. Následně byla za přítomnosti pozorovatelů a hodnotitelů z NATO v červnu 2019 certifikována celá mezinárodní brigáda na cvičení DRAGON 2019.

Samostatnou kapitolou je pak nadstandartní spolupráce s   811. pěším praporem Rumunska, jehož pěší rota je zařazena do struktury našeho praporu. Například v září 2019 se společné mezinárodních cvičení uskutečnilo v prostředí rumunských hor na cvičení TRANSYLVANIAN DRAGON I., kde měli naši vojáci unikátní možnost vyzkoušet taktiku vedení bojové činnosti v horách a naprosto neznámém prostředí. V rámci brigády VJTF na bázi 21. brigády střelců Podhalaňských 71. mechanizovaný prapor úzce spolupracuje také s jejími prapory a rovněž se účastní společných výcviků s prapory Velké Británie a Španělska na území Polska.

Významný podíl na vysokém stupni vycvičenosti celého ÚU AČR mají prvky bojové podpory z 13. dělostřeleckého pluku, z 22. základny vrtulníkového letectva, prvky bojového zabezpečení ze 14. pluku logistické podpory. Významnou součástí přípravy v posledních letech byla spolupráce s příslušníky základen vzdušných sil v Náměšti a Čáslavi, kdy výcvik s ostrou střelbou bitevníků L 159 a vrtulníků Mi-24 v rámci bojových střeleb manévrových jednotek je již nedílnou součástí přípravy v rámci jednotlivých cvičení.

Vzhledem k působení v mezinárodním prostředí byla maximální pozornost v uplynulých dvou letech věnována vzdělávání jednotlivých funkcí absolvováním kurzů anglického jazyka, odborných kurzů doma i v zahraničí. Příslušníci ÚU absolvovali kurzy v Německu, USA, Izraeli, Itálii, Slovensku, připravovali se na území Polska, Rumunska, Německa, Litvy, Lotyšska, ale i Norska a Kanady.

V roce 2020 se budou jednotky úkolového uskupení VJTF na bázi 71. mechanizovaného praporu účastnit několika zahraničních cvičení v Polsku (LAMA 2020), Litvě (BRILIANT JUMP a IRON WOLF 2020) a Rumunsku (TRANSYLVANIAN DRAGON II a III). Na území ČR pak prověří schopnosti sil velmi rychlé reakce cvičení ADAMANT WARRIOR 2020 za účasti 150 vojáků z Rumunska a pozorovatelů NATO.

 

Síly VJTF se skládají z brigády čítající přibližně 5000 vojáků, podporované leteckými, námořními a speciálními silami. Cílem VJTF  je zajištění vysoce profesionální a velmi rychlé reakce v případě potřeby ochrany integrity a celistvosti teritoria NATO. Jednotky VJTF jsou schopné vykonávat široké spektrum úkolů včetně okamžité reakce při kolektivní obraně členů Aliance dle článku V, zajištění operací krizového řízení, schopnosti okamžitého nasazení k zajištění podmínek pro nasazení dalších jednotek, podpory mírových operací i zajištění pomoci při katastrofách a ochraně důležitých infrastruktur.

 

Fotogalerie

Nahoru