Home page > Aktuality > Příprava průzkumných týmů 7. mechanizované brigády

Příprava průzkumných týmů 7. mechanizované brigády

     Ve dnech 6. – 8. prosince 2016 proběhlo u 7. mechanizované brigády „Dukelské“ instrukčně metodické zaměstnání průzkumných týmů 71. mechanizovaného praporu, 72. mechanizovaného praporu a 74. lehkého motorizovaného praporu. Jeho cílem bylo sjednotit taktické postupy průzkumných jednotek brigády, prokázat schopnost spolupráce těchto jednotek při provádění společných operací a jako celek bylo směřováno ke splnění úkolů mezinárodního průzkumného a zpravodajského cvičení SCREENER 2017.

     Zaměstnání pod vedením náčelníka zpravodajské skupiny 71. mpr nadporučíka Dušana Pechy, se skládalo jak z teoretické, tak i praktické části. V teoretické části byly formou přednášek prezentovány základní taktické činnosti průzkumných skupin v průběhu nasazení a úkoly plynoucí pro průzkumné týmy v nadcházejícím období. Část zaměstnání byla zaměřena také na objasnění plánovacího procesu velitele průzkumné skupiny.  V praktické části si pak cvičící týmy pomocí ukázek a nácviků sladili postupy popsané v předchozí teoretické části. V prostoru kasárenského lesoparku si tak týmy vzájemně demonstrovaly např. překonání komunikace, činnost při zaujímání přestávek nebo přepadu.

     I přes dílčí rozdíly v provádění jednotlivých činností průzkumnými týmy zúčastněných praporů, potvrdilo proběhlé zaměstnání schopnost spolupráce těchto jednotek v případě společného nasazení a nastavilo směr dalšího výcviku s cílem standardizovat taktické činnosti průzkumných jednotek napříč jednotlivými prapory brigády.

 

Text: npor. Dušan Pecha, kpt. Ladislav Kabát

Foto: kpt. Ladislav Kabát

 

     Provedení cvičení SCREENER 2017 patří mezi stěžejní úkoly 7. mechanizované brigády „Dukelské“ v následujícím roce.

     Jedná se o odborně taktické cvičení průzkumných a zpravodajských složek brigády se zahraniční účastí – Rakousko, Polsko, Slovenská republika a Spojené státy americké

     Do cvičení bude zapojeno přes pět set vojenských profesionálů, mimo jiné i studenti Univerzity obrany

     Bude probíhat nejen ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, ale i v Chráněné krajinné oblasti Beskydy

Fotogalerie

Nahoru