Úvodní stránka > Aktuality > Průzkumáci opět v akci

Průzkumáci opět v akci

     Ve dnech 13. až 17. října 2014 se uskutečnilo odborné taktické cvičení průzkumných skupin 7. mechanizované brigády, které mělo za úkol prověřit nejen jejich připravenost k vedení průzkumu, ale také příslušníky zpravodajských štábů v řízení zasazených skupin a vyhodnocování výsledků průzkumu.Průzkumníci tradičně patří k elitním skupinám vojáků a tomu také odpovídá náročnost jejich výcviku. Protože OTC je jedním z vrcholů přípravy průzkumníků, představuje proto extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Přinášíme proto reportáž z pohledu jeho přímého účastníka, příslušníka průzkumné skupiny našeho praporu.

     Samotnému vyvedení předcházelo přezkoušení příslušníků průzkumných skupin ze speciální tělesné přípravy na trenažéru JAKUB a na překážkové dráze. Na lezeckém trenažéru vojáci předvedli základní dovednosti vojenského lezení - uzlování, lezecké povely, zdolání stěny i slanění. Překážkovou dráhu musel překonat celý tým najednou a takticky, se zbraněmi, jednotlivé překážky zdolával postupně každý člen týmu, ostatní jej kryli. Následoval písemný test, prověřující znalosti ze zahraničních armád a z topografie.

     Poté jsme se již se všemi průzkumnými jednotkami 7. mechanizované brigády sešli na barákovém táboře Potštát, abychom změřili síly a porovnali své znalosti a dovednosti. První den nás čekalo vydání bojového rozkazu a tvorba plastického stolu, kde byla přenesena oblast budoucího plnění úkolu. Za soumraku následovalo zasazení do cílové oblasti a osmikilometrový přesun do zájmového prostoru. Náročnost vojenského prostoru Libavá a tma nebyla pro naši misi našim jediným nepřítelem. Největší hrozbou byl opravdový nepřítel. Ten se skrýval v lese, o jeho počtu, pozici a materiální výbavě jsme nedostali žádné zpravodajské informace. Již první noc jsme se s ním poprvé dostali do přímého kontaktu a hrozilo narušení celého úkolu. Po menších komplikacích jsme dorazili na určené místo, kde jsme vybudovali základnu a místo pro pozorování.

     Druhý den v odpoledních hodinách jsme po přeúkolování museli zanechat pozorování určené komunikace a vydat se plnit další nelehký úkol. Každý z nás již cítil váhu svého batohu, jehož obsahem byl materiál pro plnění mise, jídlo a voda na 5 dní. Přístroje nočního vidění, ženijní materiál, radiostanice RF 13 a 4 náhradní zdroje. Přibližná váha batohu každého člena týmu se pohybovala mezi 23 – 28 kilogramy. Naše další činnost spočívala v pěším přesunu s propátráváním s cílem nepozorovaně proniknout na nepřátelské území a zjistit pohyb a počet osob a techniky. Nepřítel zjištěn nebyl a tak jsme se zaměřili na průchodnost terénu pro příjezd našich jednotek.

     Dalším úkolem našeho týmu bylo spojit se s průzkumným týmem z Přáslavic a společně naplánovat a uskutečnit přepad nepřítele. Od našich zpravodajců jsme obdrželi místo, čas a přibližný počet nepřátelských osob. Úkolem bylo zničit nepřítele a získat zajatce. Přepad byl naplánován, funkce byly rozděleny, materiál připraven a zbraně nataženy. Po krátkém vyhodnocení situace zazněly tři výstřely, dva příslušníci nepřátelské armády byli zabiti, zajatec získán, i když lehce zraněn. Přepadová skupina se spolu se zajatcem vrátila na smluvené místo, kde se spojila s ostatními členy průzkumného týmu. Přes rádiové spojení s řídícím štábem byl stanoven čas a místo předání zajatce, které bylo asi 2 kilometry od místa přepadu. Se zajatcem byla komunikace možná pouze v anglickém jazyce, ale zástupce velitele týmu ovládá angličtinu výborně, proto to pro nás nebyl žádný problém. Během přesunu se nás zajatec bez úspěchu pokoušel uplatit, poté se pokusil o útěk, který byl zmařen a zajatec dostal jasně najevo, aby to podruhé nezkoušel. Výzvu pochopil a zbytek přesunu se obešel bez komplikací.

     Po předání zajatce jsme dostali další úkol a to přesun na 4 kilometry vzdálené místo vyzvednutí, odkud nás přesunou zpět na základnu. Po celé ose přesunu byly rozmístěny jednotky nepřítele, které se nám však vždy podařilo bez jejich vědomí přelstít a obejít. Po dvou hodinách jsme konečně dorazili na smluvené místo, kde jsme za tmy zaujali kruhovou obranu a rádiem se spojili s naším velením. Během vyčkávání se k nám připojila další průzkumná skupina, která s námi za chvíli nasedla na vozidlo a odjela na barákový tábor Potštát, kde jsme byli podrobně vytěženi o průběhu celé mise a informace byly předány zpravodajské skupině.

     Během našeho úkolu jsme urazili přibližně 55 kilometrů s nesenou zátěží cca 24 kilogramů. Tím pro nás celá mise skončila a my si po pěti dnech užili zaslouženého teplého jídla i dostatku času na odpočinek.

Fotogalerie

Nahoru