Úvodní stránka > Aktuality > Účast ženijní čety na výcviku ženijních jednotek byla zdařilá

Účast ženijní čety na výcviku ženijních jednotek byla zdařilá

     Letošní výcvik v ostrém trhání a minování (OTM), který je právem považován za vyvrcholení přípravy ženijních jednotek, se uskutečnil od 16. do 27. dubna 2012 v prostorách ženijního cvičiště Čepka ve VVP Libavá. Jednalo se o soustředěný výcvik 153. ženijního praporu, který byl i hlavním řídícím a koordinátorem, a ženijních čet 7. mechanizované brigády. Ze zúčastněných vojáků byly vytvořeny dvě čety o třech družstvech, jednu tvořili příslušníci 153. žpr, druhou příslušníci ženijních čet 7. mb. Družstvům veleli organičtí velitelé čet nebo ženijní náčelníci jednotlivých praporů.

     Samotný výcvik se uskutečnil ve dvou týdenních fázích, kdy každá četa pracovala samostatně a splnila v první části výcvik s cvičnou municí a v druhé části s municí ostrou. Vojáci plnili úkoly zaměřené na trhání hornin, dřevěných prvků a oceli především pomocí elektrického roznětu a na ničení ženijní munice. Dále pak pokládali jednotlivé protitankové miny, zřizovali protitanková minová pole rojnicovým způsobem i minovým provazcem, zřizovali v nich průchody a také procvičovali samotné odminování terénu.

     Cílem tohoto zaměstnání nebylo pouze prověření jednotlivců, jejich návyků a dovedností v přesném plnění úkolů při zřizování minových polí a průchodů v nich za přísného dodržení bezpečnostních opatření, ale šlo i o stmelení kolektivů a týmovou spolupráci družstev při organizačním plánování a přípravě práce s ženijní municí.

     Řídící cvičení, zástupce velitele 153. žpr mjr. Záškodný kladně zhodnotil průběh cvičení a poděkoval přítomným za zodpovědný přístup a vysokou profesionalitu při přípravě na cvičení i v jeho samotném průběhu, což taktéž hodnotili v průběhu cvičení i přítomné kontrolní orgány z velitelství Společných sil a velení 15. ženijní brigády.

     Pro samotné příslušníky ženijní čety našeho praporu byl výcvik velkým přínosem, protože polovina z nich teprve nedávno ukončila ženijní kurzy a mohli tak v praxi uplatnit a ověřit teoretické znalosti nabyté na půdě Vojenské akademie Vyškov, jimiž mnohdy převyšovali své déle sloužící kolegy.

Fotogalerie

Nahoru