Home page > Aktuality > V kasárnách generála Zahálky se uskutečnil slavnostní nástup brigády i našeho praporu

V kasárnách generála Zahálky se uskutečnil slavnostní nástup brigády i našeho praporu

     Příslušníci hranické posádky si na něm připomněli devadesáté osmé výročí vzniku samostatného československého státu.

     Velitel 7. mechanizované brigády plukovník Pavel Lipka při této slavnostní příležitosti přivítal mezi vojáky řadu čestných hostů v čele se starostou města Hranice. Ve svém projevu k nastoupeným příslušníkům posádky zdůraznil význam vlastenectví a národních tradic pro posilování hrdosti vojáků na svoji profesi. „Zrod Československa 28. října 1918 nebyl výsledkem shody šťastných náhod. Republiku bylo třeba tvrdě vybojovat - jak na poli válečném, tak diplomatickém a obrovskou roli v tomto procesu sehráli českoslovenští legionáři. Na jejich odkaz stále navazujeme,“ uvedl plukovník Lipka. „Velice si vážím Vaší práce“, uvedl ve svém projevu starosta města Hranice Jiří Kudláček a také připomněl, že řada legionářů, kteří se podíleli na vzniku československého státu a jeho výstavbě, prošli hranickou posádkou. Součástí nástupu bylo i vyhlášení rozkazů ministra obrany. Vybraní příslušníci brigády obdrželi rezortní vyznamenání – stužky a medaile Armády České republiky. Po ukončení nástupu jednotek posádky Hranice pokračoval ceremoniál pietním aktem kladení věnců a kytic u památníku akademiků.

     V navazujícím nástupu našeho praporu poděkoval za vzorné plnění služebních povinností příslušníkům útvaru zastupující velitel major Roman Ondroušek. Nositeli nejvyššího útvarového ocenění, tedy Pamětní medaile 71. mechanizovaného praporu Sibiřského za trvale aktivní a zodpovědný přístup k plnění všech povinností se nově stali:

  • rotmistr Jiří Honel, zástupce velitele čety 2. mechanizované roty
  • četař Karel Januš, miřič minometné baterie
  • četař Richard Olšák, správce skladu roty logistiky
  • desátník Robert Veselý, střelec – operátor 1. mechanizované roty

Fotogalerie

Nahoru