Úvodní stránka > Aktuality > Vážení kolegové, rodinní příslušníci a milí spoluobčané

Vážení kolegové, rodinní příslušníci a milí spoluobčané

     období přelomu starého a nového roku je vždy příležitostí k ohlédnutí za způsobem, jakým se nám podařilo splnit úkoly uplynulého roku a také nastínit cestu rokem příštím. Hned úvodem musím konstatovat, že i ve výcvikovém roce 2014 jsme všechny úkoly, které před nás byly postaveny, úspěšně splnili, za což patří dík nejen našim vojákům, ale i jejich rodinám. Příslušníkům útvaru děkuji za profesionální nasazení a aktivní přístup, rodinným příslušníkům za pochopení a podporu.

     Tak jak nedávno konstatoval velitel brigády, náš prapor dlouhodobě dosahuje výtečných a velmi dobrých výsledků ve všech druzích bojové přípravy a právem patří do čela jednotek brigády. První i druhá mechanizovaná rota prokázaly svou vysokou úroveň připravenosti v průběhu rotních taktických cvičení rotních úkolových uskupení v měsících červen a červenec. Na bázi štábu, 1. a 2. mechanizované roty, velitelské roty a roty logistiky bylo postaveno praporní úkolové uskupení, které v červnu výrazně přispělo k úspěšné certifikaci 4. brigády rychlého nasazení v rámci jejího velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Také příslušníci minometné baterie mají za sebou úspěšné zvládnutí společného cvičení minometných jednotek LANCER V a LANCER VI. Velitelská rota pokračovala ve výcviku po organických odbornostech na stupni četa, který byl prověřen při kontrolách sladěnosti ženijní, průzkumné, velitelské i spojovací čety. Rota logistiky zabezpečovala výcvik a vyvedení jednotek praporu do VVP a připravovala se po organických odbornostech na stupni četa. Na počátku roku dokončili svoji přípravu příslušníci 3. úkolového uskupení AČR EUTM Mali, aby následně od března do září bez problémů splnili úkoly ochrany velitelství výcvikové mise v této africké zemi. Mimo výcvikových úkolů jsme i přes značné finanční problémy zabezpečili řadu akcí pro širokou veřejnost - největší z nich byly tradiční Hranické hry bez hranic, které shlédlo více než 2000 návštěvníků, představili jsme se v Přerově i v Jeseníku na akcích Policie ČR i na řadě dalších míst našeho regionu. Díky dobré práci všech velitelů a štábu praporu plníme velmi dobře i úkol neplánovaný, kterým je ostraha okolí vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích. Tento úkol však pravděpodobně výrazně ovlivní plnění výcvikových úkolů u jednotek, které se nebudou v příštím roce podílet na výstavbě a přípravě strážní roty ÚU AČR ISAF. S potěšením tedy mohu konstatovat, že splněním všech těchto úkolů jsme vytvořili reálné předpoklady k dalšímu postupnému zvyšování a upevňování úrovně připravenosti štábu a jednotek, směřované k dosažení požadovaných schopností praporu k 31. 12. 2018.

     Jsem přesvědčen, že stejně úspěšně si budeme počínat i v roce nadcházejícím, ve kterém bude z praporu vyčleněna zasazena do zahraniční operace již výše zmiňovaná strážní rota v afghánské provincii Parwan na americké základně Bagram, což se zásadním způsobem projeví na snížení počtu kmenových velitelů všech stupňů u 1. a 2. mechanizované roty, minometné baterie a velitelské roty. Toto bude ještě více umocněno postupným příchodem nových rekrutů v první polovině roku 2015 k doplnění minometné baterie, velitelské roty, roty logistiky a 1. a 2. mechanizované roty na 100% válečných počtů a s tím spojený výrazný posun personálu u těchto jednotek, který byl zahájen již ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014. Všem příslušníků praporu, kteří jsou v rámci těchto přesunů zařazeni zejména na velitelské, a štábní funkce přeji, ať se jim jejich práce daří a dělají ji ještě s větším zaujetím než doposud.

     A jaké nejdůležitější úkoly jsou před nás tedy pro příští rok postaveny? Hlavním úkolem je společná příprava 5. strážní roty úkolového uskupení AČR k jejímu nasazení a její vyslání do operace ISAF. K její přípravě využijeme i společného cvičení se slovenskou armádou EBONITE JAVELIN v červnu. Jednotky, které nejsou vyčleněny do zahraniční operace, budou pokračovat v naplňování požadovaných schopností výcvikem po organických odbornostech. Úroveň jejich připravenosti samozřejmě ovlivněna již zmiňovaným příchodem nováčků, přesto budou mechanizované roty a minometná baterie prověřena bojovými střelbami mechanizovaných a palebných čet v listopadu. Vyvrcholením jejich výcviku bude účast rotního úkolového uskupení, postaveného na bázi 2. mechanizované roty a doplněného o příslušníky 1. mechanizované roty, na cvičení GROUND PEPPER II na Slovensku. K upevnění a rozšíření připravenosti velitelství a štábu praporu k operačnímu nasazení využijeme cvičení s podporou počítačových simulátorů, při kterém naše praporní úkolové uskupení bude řídit štáb 7. mechanizované brigády. Štáb své schopnosti bude moci prokázat i při cvičení štábu 7. mb a cvičení jednotkou rakouské armády STRONG GUARD. Mezi významné úkoly musíme zařadit i plavby bojových vozidel v červnu. Vojáky minometné baterie čekají další součinnostní cvičení LANCER, při kterém splní i bojové střelby. Jednotlivé čety velitelské roty absolvují kontroly sladěnosti čet, podílet se budou i na zabezpečení výcviku. Příslušníci roty logistiky budou i v následujícím roce všestranně poskytovat bojové zabezpečení bojovým jednotkám.

     Za kvalitně odvedenou práci, kterou příslušníci útvaru po celý uplynulý rok dobře reprezentovali útvar, chci všem ještě jednou srdečně poděkovat.

     Vážení vojáci, občanští zaměstnanci, přeji nejen Vám, ale i Vašim rodinným příslušníkům i široké veřejnosti šťastné vykročení do nového roku 2015, mnoho zdraví, pohody a osobního i rodinného štěstí.

                                                                                                                    podplukovník Ing. Jan ZEZULA, Ph.D.

Fotogalerie

Nahoru