Home page > Aktuality > Velitel je tak dobrý, jak dobří jsou jeho vojáci

Velitel je tak dobrý, jak dobří jsou jeho vojáci

Slavnostním nástupem ukončil své tříleté působení ve funkci velitele 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ podplukovník Petr Blecha. Dalším stupínkem v jeho vojenské kariéře bude pozice zástupce velitele 7. mechanizované brigády. Poděkovat příslušníkům praporu za vykonanou práci při této příležitosti přišla generalita české armády, v čele s Náčelníkem Generálního štábu armádním generálem Alešem Opatou, ředitelem sekce rozvoje MO generálmajorem Ivo Střechou, velitelem Velitelství pro operace generálmajorem Josefem Kopeckým, velitelem Pozemních sil brigádním generálem Ladislavem Jungem a velitelem Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádním generálem Radkem Hasalou.

„71. mechanizovaný prapor je v současné době základním kamenem i páteří úkolového uskupení Armády České republiky v silách rychlé a v roce 2020 velmi rychlé reakce aliančních sil,“ uvedl ve svém závěrečném vystoupení odcházející velitel. „Stálo to nás všechny obrovské úsilí postupně se připravit na tento úkol a projít závěrečnou certifikací. Proto mé poděkování patří zejména všem příslušníkům praporu za jejich nadšení, odhodlání a profesionální přístup ke každému úkolu.“

Na tato slova navázal ve svém vystoupení také generál Opata. „Velitel je tak dobrý, jak dobří jsou jeho vojáci. A 71. mechanizovaný prapor patří k nejlépe vycvičeným jednotkám naší armády. Za to vám všem patří poděkování.“ Náčelník Generálního štábu své vystoupení využil také k tomu, aby vojáky ujistil o pokračování modernizačních projektů v armádě. „Dostanete nové taktické vesty a přilby,“ připomněl vojákům, „a stále intenzivně pracujeme na pořízení moderní výzbroje. 7. mechanizovaná brigáda potřebuje a dostane novou generaci bojových vozidel pěchoty i ručních zbraní.“

Také nový velitel praporu major Libor Tesař zdůraznil potřebu obměny zastaralé techniky. „V první řadě se nyní musíme soustředit na úspěšné dokončení započatého úkolu – hotovosti v silách velmi rychlé reakce. V další fázi se potom budeme věnovat udržení dosažených schopností a dosaženého stupně vycvičenosti. Jsem si moc dobře vědom, kolik úsilí musíte věnovat zajištění provozuschopnosti a bojeschopnosti našich BVP-2. Proto bych byl velmi rád, kdybych ve funkci velitele praporu už mohl přivítat moderní techniku,“ představil své vize nastupující velitel.  

Fotogalerie

Nahoru