Home page > Aktuality > Výcvik v přepravě po železnici

Výcvik v přepravě po železnici

V rámci zvyšování znalostí v odborné přípravě je pro všechny řidiče, osádky a velitelské funkce každoročně organizováno zaměstnání k přepravě vojsk po železnici. Nejinak tomu bylo i letos. „Vzhledem k našemu zařazení do sil velmi rychlé reakce NATO je toto zaměstnání obzvláště důležité,“ připomněl nastoupeným vojákům náčelník štábu praporu major Šoman. „Rozkaz k nasazení může přijít neočekávaně a železniční přeprava je jednou ze základních možností, jak se dostat na místo určení. Takzvaně „navagónovat“ bychom museli v relativně krátkém čase a na omezeném prostoru. To je náročné jak na organizaci celé akce, tak na perfektní činnost každého řidiče.“

Výcvik byl rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V první, teoretické části, která probíhala na učebnách v posádce Hranice, si vojáci připomněli zásady bezpečnosti při přepravě, základní pojmy, zabezpečení a ochranu vojenských převozů a dostali organizační pokyny. Zopakovali si také signály pro samotné navádění vozidel a shlédli výukové filmy      k vojenské přepravě po železnici.

Druhá část výcviku už probíhala na vlakovém nádraží v Hlubočkách u Olomouce. Zde si vojáci procvičili činnost při přebírání, předávání a odstrojování železničních vozů, způsoby naložení, upevnění a zajištění pásové i kolové techniky a samozřejmě správnou techniku navádění, jak při nájezdu techniky z boku, tak i čela vagonu. Při najíždění techniky na železniční vozy musí řidič spolupracovat s osobou, která jej navádí. Potvrdil to řidič BVP-2 desátník Václav Hýbl. „Na vagon nevidím, pouze sleduji toho, kdo mě navádí. Je tedy důležité, aby signály pro navádění vozidla prováděl jasně a zřetelně. V dané situaci musím navádějící osobě plně důvěřovat.“

„Naši řidiči jsou zkušení,“ hodnotí nadrotmistr Michal Hovorka, který byl řídícím celého zaměstnání, „dostat čtrnáctitunové obrněné vozidlo na ložnou plochu vagonu, když na každé straně vagonu zbývá mezera necelé tři centimetry, není jednoduché, ale všichni to zvládali bravurně. Poprvé jsme si také nacvičili použití univerzální nákladové ocelové rampy, která slouží k najíždění techniky na vagony v místech, které nejsou vybavena stálým nájezdovým místem,“ dodává nadrotmistr Hovorka.

„Pokud nedoje k aktivaci hotovosti, skutečná přeprava po železnici pro náš prapor je letos plánována v listopadu, kdy se část praporu bude přesunovat do Litvy na cvičení Brilliant Jump 2020,“ dodává náčelník štábu.

Fotogalerie

Nahoru