Home page > Hlavní úkoly roku 2019

Hlavní úkoly roku 2019

  • příprava a hodnocení BoPř v rámci velitelsko-štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk s mezinárodní účastí (ÚU mr ROA) CZECH LIZARD 2019 jako hodnocení BoPř ÚU AČR NRF 2019 – 2021 dle AFS Vol. VII v měsíci duben 2019;
  • splnit úkoly ÚU AČR NRF 2019 – 2021 ve fázi STAND-UP;
  • nasazení 2. ÚU AČR eFP Lotyšsko působícího v lokalitě B3;
  • cvičení jednotek a štábů se zahraničními partnery na a mimo území ČR s důrazem na VŠC s ČVV TRIDENT JUPITER 19 / BRILLIANT LEDGER 19 jako přípravu na vedení bojových operací podle konceptu VJTF;
  • výcvik osádek bojových vozidel při překování vodní překážky plavbou v měsíci květen – červen 2019.

Nahoru