Úvodní stránka > Aktuality > Komplexní zaměstnání 1. mechanizované roty v Beskydech

Komplexní zaměstnání 1. mechanizované roty v Beskydech

     Dne 11. listopadu roku 1918 bylo v železničním vagonu nedaleko francouzského města Compiégne uzavřeno příměří mezi spojenci Dohody a císařským Německem. Tímto aktem byly ukončeny boje první světové války, která si vyžádala doposud nevídané nasazení sil a z něho vyplývající ztráty. Tento den je dnes slaven jako Den válečných veteránů.

     Právě významné výročí 100 let založení Československých legií společně se Dnem válečných veteránů se staly nosným prvkem komplexního zaměstnání u 1. mechanizované roty. „Naším zámyslem bylo propojit výcvik v topografické a tělesné přípravě s připomenutím historie a bojových tradic naší armády“, říká zástupce velitele roty nadporučík Radovan Honzek. Vzhledem k tomuto faktu byla náročná trasa po hřebenech Slezských Beskyd vedena tak, aby si bylo možno tyto tradice připomenout na památných místech. U Mohyly české státnosti na kótě Poledná, kterou spravuje Československá obec legionářská, vystoupil se svým projevem bratr plukovník Petr Majer, předseda obce ve Frýdku-Místku. Ve svém projevu zejména připomenul zásadní úsilí legionářů v boji za vznik našeho samostatného státu.

     Ve večerních hodinách, po celodenním usilovném pochodu jednotky náročným terénem, si rota krátkým pietním aktem připomněla padlé spolubojovníky z novodobých konfliktů, kteří mají svůj pomník v Dolní Lomné. „Vzpomněli jsme především na rotmistra Adriana Wernera a symbolicky mu zazvonili na zdejší zvonici a zapálili nějaké svíčky“, upřesňuje vedoucí praporčík roty nadrotmistr Pavel Pandolarovský.

     Po nutném nočním odpočinku pokračoval pochod dále malebnou, ale členitou beskydskou krajinou do prostoru obce Hrčava, která leží na pomezí tří států: Slovenska, Polska a České republiky. Cílem trasy daného dne a zároveň místem ukončení celého komplexního zaměstnání byl samotný bod Trojmezí. Zde se nachází symbolický most přes rokli, kde v korytu potoka zmíněný geografický bod leží. Přítomný kronikář obce nám objasnil několik zajímavých faktů. Samotná obec byla přiřazena k tehdejší ČSR až v roce 1920 na základě petice jejích obyvatel. Dříve patřila k Polsku.

     „Pocházím z Prahy, byl jsem v rámci misí na mnoha exotických místech, ale ta naše republika mě svou rozmanitostí vždy ještě překvapí“, hodnotí zaměstnání velitel roje četař Ondřej Vácha. „Myslím, že tato forma zaměstnání, osobní účast na památných místech, spojená s náročným přesunem, dá vojákům mnohem více, než sebelepší přednáška na učebně.“

Fotogalerie

Nahoru