Home page > Aktuality > Kurz CLS v novém „kabátě“

Kurz CLS v novém „kabátě“

     Od listopadu 2011 působí u našeho praporu v Hranicích akreditované výukové centrum CLS (combat live saver), cvičící vojáky schopné provést život zachraňující úkony v polních podmínkách. V uplynulém týdnu byl ukončen další z letošních certifikovaných kurzů.

     „Tento rok je výjimečný, běžně pořádáme 6 kurzů za rok, avšak letos jsme vyhověli mimořádným požadavkům ostatních útvarů a rozšířili kapacitu na osm kurzů, což je však naše maximum. Dále jsme oblékli kurz do nového kabátu“, uvádí odborný garant kurzu nadrotmistr Dušan Cigánik. A co je nového?

     Před samotným kurzem proběhlo sladění výuky všech instruktorů CLS a hlavně byly aktualizovány výukové materiály, včetně výukových textů dle nejnovější protokolů Tactical Combat Casualty Care a zkušeností nabytých v zahraničních operacích. „Především se zaměřujeme na kvalitu výuky,“ vysvětluje zdravotnický záchranář rotmistr Michal Pluhař, „není nic horšího, než rozdílný výklad dané problematiky námi, instruktory, či nezáživná výuka. Proto jsme zapracovali na rozložení obsahu kurzu a začlenili do něho ještě více praktických cvičení.“

     První týden se teoretická výuka prolínala s praktickým nácvikem všech procedur na simulačních trenažérech. Týden byl zakončen účastí na zdravotní pitvě v Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc. Zde mohl MUDr. Martin Dobiáš demonstrovat stavbu lidského těla, uložení vnitřních orgánů a účinky mechanické síly na lidský organismus. K tomu bylo využito tělo zemřelého po mnohočetném traumatu.

     Druhý týden šlo takzvaně do „tuhého“. Všechny poznatky bylo nutné začít aplikovat do praktických nácviků a situací, se kterými se může voják setkat. Nechybělo ošetřování pod palbou za pomocí airsoftových zbraní, vyprošťování z budov či vozidel, třídění většího počtu raněných, ošetřování ve stísněných podmínkách či tmě za pomocí nočního vidění. Výcvik byl zakončen ve čtvrtek, kdy se vojáci nejprve během přesunuli na 2,5 km vzdálené cvičiště. Zde poté museli pod taktickým námětem vyhledat raněné, poskytnout ošetření a přivolat vzdušný odsunový prostředek. Jak uvádí jeden z instruktorů rotmistr František Lhotský: „ Myslím, že jsme kurz opět posunuli správným směrem a také my se díky součinnosti s ostatními jednotkami, například díky vstřícnému přístupu létajícího personálu 22. základny vrtulníkového letectva, stále něco nového dozvídáme.“

     „Kurz byl jako vždy velmi dobře připraven a organizován, což potvrdili sami jeho absolventi, kteří nešetřili slovy uznání. Nicméně průměrná 50 – 60% úspěšnost kurzu vypovídá o jeho náročnosti. Ta je ale nezbytná, protože rychlým a maximálně účinným ošetřením závažných poranění v poli lze výrazně minimalizovat ztráty,“ vyslovil své poděkování personálu obvaziště útvaru zástupce velitele major Roman Ondroušek.

Fotogalerie

Nahoru