Home page > Aktuality > Naše úkolové uskupení předalo v Lotyšsku operační úkol

Naše úkolové uskupení předalo v Lotyšsku operační úkol

Dne 10. července se uskutečnil slavnostní nástup k předání operačního úkolu velitelem 2. úkolového uskupení AČR alianční předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence, eFP) Lotyšsko nadporučíkem Davidem Trnečkou veliteli 3. úkolového uskupení nadporučíku Jaromíru Haplovi. Slavnostního aktu se vyjma velitele mezinárodního uskupení BATTLE GROUP pod kanadským velením podplukovníka Phillipa Sauvé a velitele lotyšské mechanizované brigády plukovníka Sandrise Gaugerse zúčastnil také velvyslanec České Republiky v Lotyšsku Miroslav Kosek.

Slavnostní ceremonie se uskutečnila na základně Kadaga, která se nachází přibližně 40 km východně od hlavního města Rigy. Česká jednotka zde působila více než půl roku od ledna do července 2019 a navazovala na předešlé úkolové uskupení, postavené také na bázi našeho praporu. Následující 3. úkolové uskupení tvoří především vojáci ze 72. mechanizovaného praporu Přáslavice.

Velitel končící jednotky nadporučík David Trnečka poděkoval vojákům všech deseti zemí, kteří se zúčastnili operace v Lotyšsku, popřál novému úkolovému uskupení hodně zdaru v dalším působení a připomněl význam předsunuté přítomnosti jednotek NATO v Pobaltských státech. Po ukončení svého projevu předal pamětní medaili 2. úkolového uskupení veliteli oběma přizvaným zahraničním velitelům jako projev díků za výbornou půlroční spolupráci.

Velitel lotyšské mechanizované brigády plukovník Sandris Gaugers vyjádřil své díky české jednotce vyznamenáním několika příslušníků českého kontingentu za jejich šestiměsíční službu a vzornou reprezentaci Armády ČR a České republiky v Lotyšsku.

Fotogalerie

Nahoru