Home page > Aktuality > Ocenění poctivé práce

Ocenění poctivé práce

     Mnoho personálních změn v obsazení důležitých postů u našeho praporu se v uplynulých několika měsících uskutečnilo a řada dalších je připravena. Na slavnostním nástupu velitel praporu podplukovník Tibor Budík seznámil příslušníky praporu s těmito změnami. „Změny a posuny na funkcích jsou nedílnou součástí vojenského života, čekají každého z nás. Je otázkou času a především přístupu k plnění funkčních povinností, kdy se všichni ze svých současných míst posuneme a postoupíme ve své vojenské kariéře,“ připomenul nastoupeným vojákům.

Řada vojáků opustila strukturu praporu a byla přemístěna k jiným armádním součástem. Útvarová komise doporučila těm nejlepším z nich v souvislosti s jejich ukončením působení u našeho útvaru udělit pamětní medaile 71. mechanizovaného praporu Sibiřského za trvale aktivní a zodpovědný přístup k plnění všech povinností.  Proto součástí nástupu bylo ocenění nových nositelů tohoto odznaku.

 

Zařadili se k nim

 

nadpraporčík Radim Kříž, bývalý vrchní praporčík

kapitán Michal Pírek, bývalý velitel 1. mechanizované roty

nadporučík Martina Bajcarová, bývalá náčelnice personální skupiny

kapitán Radek Doležel, odcházející zástupce náčelníka štábu

desátník Jaroslav Prokop, střelec – operátor 2. mechanizovaného družstva, 2. mechanizované čety,
1. mechanizované roty

Držitelem prestiží medaile se stal rovněž bývalý velitel 7. mechanizované brigády

plukovník Josef Kopecký   

Na návrh velitele 5. strážní roty BAF byli za příkladnou spolupráci s příslušníky praporu v této misi oceněni také

poručík Radek Pavlica, velitel 2. pěší čety 1. pěší roty 74. lehkého motorizovaného praporu

poručík Jan Kotásek, velitel 1. pěší čety 1. pěší roty 74. lehkého motorizovaného praporu

 

Fotogalerie

Nahoru