Úvodní stránka > Aktuality > Operace MAGISTRÁLA 2014 pokračovala

Operace MAGISTRÁLA 2014 pokračovala

     Za sychravého podzimního počasí se uskutečnilo ve dnech 13. až 17. října ve výcvikovém prostoru Libavá v tomto roce poslední praporní komplexní polní vyvedení.

     Praporní úkolové uskupení, reálně tvořené 1. a 2. mechanizovanou rotou procvičovalo přesuny, útok i obranu, přičemž navazovalo na taktickou situaci i splněné úkoly březnové operace MAGISTRÁLA 2014. Příprava cvičení současně prověřila schopnost štábu praporu plánovat a organizovat činnost vojsk i jejich zabezpečení na VVP.

     „Našim cílem bylo zdokonalit manévrové roty praporu ve vedení útočných i obranných operací a také prověřit připravenost velitelů na nejnižších stupních dovedně velet podřízeným za stále se měnící taktické situace,“ přibližuje cvičení jeho řídící, zástupce velitele praporu major Přemysl Štěpánek. „Prapor plynule navázal na taktickou situaci z předešlého cvičení a přesunem z posádky do výcvikového prostoru se námětově dostal do pozice vševojskové zálohy velitele brigády. V následujících dnech postupně dostávaly mechanizované roty bojová nařízení pro jednotlivé taktické úkoly,“ pokračuje major Štěpánek. K základním úkolům patřily přesuny, včetně nezbytného průzkumu pochodové osy a případné reakce na nevýbušné zátarasy, ničení taktických vzdušných výsadků, ničení slabých ohnisek odporu nepřítele a zastavení nepřítele pronikajícího do sestavy brigády.

     Při přípravě na plnění úkolu si velitelé rot museli zplánovat osu přesunu, uspořádat sestavu jednotek, zabezpečit zajištění přesunu, stanovit rozestupy mezi vozidly, průměrnou rychlost, způsob činnosti čelní hlídky i hlavních sil a spousty dalších drobností. „Velitelé vozidel museli okamžitě reagovat na vzniklé situace, například na zátaras na cestě,“ dokresluje způsob plnění jednoho z taktických úkolů zástupce velitele 2. mechanizované roty nadporučík Michal Bělaška. „Samostatně museli vyhodnotit možnost objetí zátarasu, zabezpečit kontrolu daného prostoru a případně vyžádání povolení změny trasy.“ Situace se opakovala například při rozmístění jednotky mimo boj, kdy bylo nezbytné zabezpečit její skryté rozmístění a strážní zajištění, včetně vzdušného a chemického průzkumu, zorganizovat odpočinek i přípravu vojáků, techniky a materiálu. „Úkoly pro obě roty byly v podstatě identické, dodává zástupce velitele 1. mechanizované roty nadporučík Radovan Honzek, „také naši vojáci řešili řadu taktických situací, například při přechodu roty do obrany. Velitelé družstev řídili vybudování obrany, vytvářeli schéma a hranice jejího prostoru, určovali orientační body, rozmísťovali bojové zajištění, zakreslovali rozmístění sousedů i nepřítele. Důraz jsme také kladli na infomační tok, tedy na systém hlášení od nejnižších stupňů až k řídícímu cvičení.“

     Vojáci v průběhu cvičení prokázali svoji plnou připravenost. „Mechanizované jednotky i při posledním vyvedení potvrdily kvalitní výkony, které předváděly po celý rok 2014 v rámci kontroly sladěnosti v březnu, VŠC s ČVV 4. BÚU v červnu a bojových střeleb v červenci a říjnu. Potěšily mě však i jednotky bojového zabezpečení a podpory, spojaři, ženisté či mechanici, jak rychle se svými kolegy sladili, takže jsem od velitelů rot na jejich adresu slyšel jen slova chvály,“ shrnuje výsledky výcviku major Štěpánek.

Fotogalerie

Nahoru