Úvodní stránka > Aktuality > Praporní úkolové uskupení 71 na cvičení „STRONG CAMPAIGNER 2014“

Praporní úkolové uskupení 71 na cvičení „STRONG CAMPAIGNER 2014“

     Nezanedbatelnou úlohu sehráli na největším vojenském cvičení od roku 2006 příslušníci 7. mechanizované brigády „DUKELSKÉ“ a zejména příslušníci našeho praporu.

     Ve Vojenském újezdu Hradiště se od 18. do 26. června 2014 uskutečnilo velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk „Strong Campaigner 2014“, do kterého se zapojilo 4 900 vojáků a téměř 1 100 kusů techniky a zbraňových systémů pozemních i vzdušných sil české armády. Jeho cílem byla certifikace velitelství 4. brigádního úkolového uskupení a 42. mechanizovaného praporu podle hodnocení bojové připravenosti pro operace NATO - CREVAL (CombatReadinessEvaluation).

     Prvky 4. brigádního úkolového uskupení byly po dobu deseti dnů zasazeny do prostoru simulovaného konfliktu pod určitým taktickým námětem. „Úkolem příslušníků našeho praporu bylo jednak působit jako první sled modrého 71. mechanizovaného praporu 7. brigádního úkolového uskupení, který tvořila 1. mechanizovaná rota 71. mechanizovaného praporu a 1. tanková rota 73. tankového praporu pod velením zástupce velitele praporu majora Přemysla Štěpánka a současně vyčleněnými silami 2. mechanizované roty pod mým velením podehrávat útočnou činnost červeného 131. motostřeleckého pluku a tak vytvořit prověřovaným jednotkám reálného nepřítele,“ objasňuje velitel praporu podplukovník Jan Zezula. „Nedílnou součástí jednotek modrého bylo hlavní místo velení praporu řízené náčelníkem štábu majorem Romanem Ondrouškem, které zajišťovalo soustavné velení jednotkám modrého a zároveň plnilo i úkoly štábu 7. BÚU pro nepřetržitou součinnost a informační tok s velitelstvím 11. mechanizované divize, které řídilo činnost obou brigád“ dodává velitel praporu.

     Od reakreditace informačního systému velení a řízení pozemních sil, která proběhla v měsíci květnu 2014, byl zároveň poprvé nasazen a otestován v takto velkém rozsahu i informační systém velení a řízení pozemních sil, který zabezpečil nepřetržité předávání rozkazů a nařízení mezi štáby divize, brigád a praporů. Štáb praporu v něm zpracovával, pravidelné i nepravidelná hlášení, situační zákresy, signály a další informace. Kromě toho byla poprvé uvedena do provozu a prakticky použita i „videokonference“ pro spojení velitele praporu s nadřízeným.

     Námětem cvičení byla obranná operace, kdy jednotky ALIANCE na základě Rezoluce Rady Bezpečnosti OSN vojensky zasáhly ve prospěch fiktivní země napadané svým mocnějším sousedem. Jednotky 7. BÚU a 4. BÚU byly součástí 11. mechanizované divize, která vedla obranu s úkolem zastavit postup nepřítele a vytvořit podmínky pro provedení protiúderu zálohami, který by vedl k obnovení původní hranice napadané země. Zatímco 4. BÚU jako záloha velitele divize se připravovalo na provedení protizteče, 7. BÚU vedlo manévrovou obranu v prvním sledu divize. Cvičící tak v rámci rozehry čelili vzdušným a pozemním útokům, dělostřeleckým přepadům i za použití chemických otravných látek, minovým polím, improvizovaným výbušným zařízením, rušení rádiového provozu, ale i nevojenským hrozbám, jako jsou demonstrace místního obyvatelstva a dopravní nehody.

     Vyvrcholením celého cvičení byla bojová ostrá střelba divizního úkolového uskupení, ve kterém hrály mechanizované roty a tanková rota praporního úkolového uskupení „71“ zásadní úlohu při zastavení postupu nepřítele a provedení brigádní protizteče. Bojové střelby jednoznačně prokázaly schopnost velitelů řídit boj a dovedně manévrovat palbou a pohybem, prohloubily součinnost mezi mechanizovanými, tankovými, výsadkovými, dělostřeleckými a ženijními jednotkami pozemních sil a jejich součinnost s prvky vzdušných sil.

     Celé vyvedení do vojenského výcvikového prostoru by se neobešlo bez jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení, které poskytly manévrovým jednotkám všestrannou podporu.

     Přesto, že prvořadá pozornost byla věnována certifikovaným jednotkám, nezapomněl řídící cvičení a velitel pozemních sil generálmajor Ján Gurník ani na naše vojáky, kteří výrazným způsobem napomohli ke zdárnému průběhu celého cvičení. „Odvedli jste dobrou práci, všechny naplánované taktické situace jste bez problémů zvládli,“ poděkoval nastoupeným vojákům a zároveň připomněl, že činnosti velitelství a způsob vedení boje musí odpovídat požadavkům koaličních partnerů.

Fotogalerie

Nahoru