Home page > Aktuality > Štáb 71. mpr v poli

Štáb 71. mpr v poli

     Ve dnech 11. 4. – 14. 4. 2016 se příslušníci štábu a velitelské roty 71. mechanizovaného praporu zúčastnili štábního nácviku s výstavbou HMV (hlavního místa velení) 71.mpr, který byl proveden formou nepřetržitého výcviku ve VVP (vojenský výcvikový prostor) Libavá.

Hlavních cílů zaměstnání bylo několik.

     Pro příslušníky velitelské roty to bylo hlavně procvičení výstavby HMV, zajištění střežení HMV a jeho chodu.

     Pro příslušníky štábu pak procvičení a zdokonalení činností a postupů při plánování operace. Pro plánování byl využit námět pro cvičení EBONITE JAVELINE 2016, kterého se náš útvar zúčastní na podzim tohoto roku.

     Zatímco příslušníci štábu ještě v pondělí dopoledne pilovali své střelecké umění na „Podkově“ střelnice SBV (střelnice bojových vozidel) ve výcvikovém prostoru Libavá v rámci střelecké přípravy, vojáci spojovací a velitelské čety pod vedením rtm. Petra VÁCLAVKA a rtm. Zuzany JANDÁSKOVÉ provedli výstavbu HMV v týlovém prostoru SBV Přáslavice. Odpoledne a večer pak po nezbytných poučeních a seznámeních se s prostory HMV, zde zahájil práci i štáb 71.mpr.

      Celé zaměstnání řídil náčelník štábu mjr. Ing. Václav HŘEBEC a pod jeho taktovkou štáb v následujících třech dnech procházel jednotlivými kroky plánovacího procesu. Cvičící si postupně opakovali, a noví příslušníci štábu osvojovali, požadované postupy a vlastní vstupy do zpracovávaných dokumentů dle nařízení nadřízeného. V rámci pravidelných briefingů předkládali výsledky své práce a v případě potřeby je sladili s poznatky řídícího a upravili dle jeho pokynů.

     Samotný štábní nácvik skončil ve čtvrtek 14. 4. 2016 společným balením jednotlivých pracovišť HMV, naložením na auta a přepravou zpět do posádky Hranice. Pro všechny cvičící byl štábní nácvik obrovským přínosem, jelikož si zde mohli vše vyzkoušet v klidu, „na nečisto“, mimo dosah běžného pracovního vytížení.

Fotogalerie

Nahoru