Úvodní stránka > Aktuality > Výcvik chemiků

Výcvik chemiků

     Družstvo radiačního a chemického průzkumu velitelské čety má v letošním roce opravdu napilno. Jeho příslušníci jsou začleněni do čety chemické ochrany bojového uskupení Evropské unie (BG EU – battle group European union).

     Tato jednotka se nyní intenzivně připravuje na svou misi, která začne 1. červencem letošního roku. V únoru tak naši chemici absolvovali komplexní polní výcvik a následné odborně taktické cvičení, které současně bylo certifikačním cvičením velitele Společných sil. Zde museli předvést své schopnosti v oblasti dekontaminace osob i techniky za ztížených klimatických podmínek i v oblasti radiačního a chemického průzkumu. Následoval výcvik s ostrými otravnými látkami na chemickém polygonu Kamenná Chaloupka, kde společně s příslušníky 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany z liberce procvičovali úkoly detekce i dekontaminace s reálnými otravnými látkami.

     „Dubnového dvoustupňového cvičení systému včasné výstrahy zbraní hromadného ničení se mimo příslušníků tohoto družstva zúčastnili i chemičtí pozorovatelé z mechanizovaných rot a minometné baterie. Tímto cvičením byl prověřován systém výstrahy a varování do stupně brigáda a to od prvotních zdrojů informací. Jednotliví vojáci si zbudovali pozorovací stanoviště, ze kterých na základě rozehry řídícího cvičení předávali hlášení o zjištěném výskytu použití zbraní hromadného ničení. Jejich informace se scházely u vyhodnocovacích skupin, které je společně s chemickými náčelníky praporů po vyhodnocení transformovaly do hlášení, kterým varovaly zabezpečované bojové jednotky.

     Řídícím cvičení byla por. Kateřina Spurná, která kromě své funkce odborného náčelníka chemické služby na praporu zastupuje i stejnou funkci na velitelství 7. mb a současně je zařazena ve štábu praporu BG EU. „Všichni příslušníci praporu, kteří se tohoto cvičení zúčastnili, si zaslouží absolutorium. V reálných podmínkách prokázali, že své práci rozumí. Jsou schopni nebezpečí včas zjistit a okamžitě o něm informovat.“

Fotogalerie

Nahoru